Ministarstvo za rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kontinuirano financira projekte pružanja usluge osobne asistencije. Financiranje usluga osobne asistencije se osigurava u Državnom proračunu RH koje je zbog ograničenih sredstava prošireno i na Europski socijalni fond, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. ,kojem je opći cilj usluge osobne asistencije za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije. Specifični cilj je unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta kroz pružanje usluge osobne asistencije.

Projekt Osobni asistent 2-SDUSO UP.02.2.2.14.0013 će provesti Korisnik i partneri, imovina koja je stečena u Projektu koristiti će se u skladu s opisom Projekta. Odobreni iznos sredstava iznosi 903.592,71 kuna čime je osigurana provedba Projekta 20 mjeseci za 6 korisnika s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, te zaposleno 6 osobnih asistenata.

Projekt doprinosi jednakim mogućnostima jer će se njegovom provedbom utjecati na poboljšanje društvenog i ekonomskog položaja ranjivih skupina, u ovom slučaju osoba s invaliditetom što je definirano kroz ciljeve koji se projektom nastoje opravdati, a to je usluga osobne asistencije za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta. Time se jača socijalno uključivanje osoba s invaliditetom i unaprjeđuje kvaliteta života. Slijedom primjene međunarodnih dokumenata, pa tako i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a, ispunjava se članak 9. u dijelu koji govori o osiguranju drugih oblika pomoći u vidu osobnih asistenata i posrednika čime se poštuje načela nediskriminacije, punog i učinkovitog sudjelovanja i uključivanja osobama invaliditetom u društvo i njihova prava na očuvanje vlastitog identiteta. Projekt doprinosi jednakim mogućnostima u smislu promicanja jednakog pristupa obrazovanju, sudjelovanja u kulturnom životu, pristupa zdravstvenim te socijalnim uslugama, kao i zapošljavanju, što su istovremeno glavni preduvjeti za socijalnu uključenost i sudjelovanje te neovisnost osobama s invaliditetom.