Splitsko-dalmatinska udruga spinalno ozlijeđenih ( SDUSO), iz Splita, neprofitabilna je udruga koja okuplja 50-ak članova, osoba s najvišim stupnjem invaliditeta, tetraplegičara i paraplegičara. Udruga djeluje od 2008. godine na području Srednje i Južne Dalmacije sa sjedištem u Splitu, Lička 9.

Cilj udruge SDUSO kao samostalne, neprofitne, nevladine, interesne i humanitarne udruge spinalno ozlijeđenih i njihovih bliskih srodnika, te osoba koje su profesionalno i moralno ujedinjene istim ciljevima i zadacima,  je poticanje i pružanje pomoći svojim članovima i njihovim obiteljima, poboljšanja kvalitete života i društvene brige, skrbi i zaštite interesa spinalno ozlijeđenih, te poticanje samosvijesti i društvene, gospodarske, kulturne i ostale afirmacije osoba s invaliditetom.

 

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su stvaranje, osmišljavanje i provođenje programa primjerenih potrebama članstva SDUSO-a kao i prikupljanje sredstava za realizaciju tih programa.

 

AKTUELNI PROJEKTI

 

„Usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

 

Udruga SDUSO već godinama provodi  projekt osobne asistencije MDOMSP-a pri čemu zapošljava 19 osobnih asistenata za korisnike s najvišim i najtežim stupnjem invaliditeta.

Utjecaj programa na korisnike je u aktivnijem i kvalitetnijem svakodnevnom življenju,  korisnici tj. osobe s invaliditetom dio dana provedu samostalno ili djelomično bez ikakve skrbi obitelji i ovisnosti o njima.

Rasterećujući  članove obitelji samostalno  obavljaju svakodnevne aktivnosti, te se podiže njihova samouvjerenost, samopoštovanje i osjećaj korisnosti, postižu veću samostalnost, neovisnost, prevladavaju osobne krize i samim time su društveno aktivni.

 

Od 2021. godine provodi i projekt „Osobni asistent 2 – SDUSO“  Europskog socijalnog fonda te zapošljava još 6 osobnih asistenata za 6 osoba s najvišim i najtežim stupnjem invaliditeta.